Tarihçe
LİMYRA TAŞI, Antalya iline 120 km. uzaklıkta, Finike kazasının denize 5 km. mesafede ve tarihi Limra bölgesindeki ocaklardan çıkarılmaktadır. Açık krem renginde homojen bir yapıya sahip kireç taşıdır. Taşınabilir büyüklükte, istenilen ebatta blok vermektedir. Hafif ve yalıtkan özelliğinden dolayı dış kaplama malzemesi olarak aranılan iç ve dış pazarda beğeni kazanan bir yapı taşıdır.

Fiziko-Mekanik Analiz Değerlendirme
Birim Hacim - Özgül Ağırlık:
T.S.E. 2513'e göre yapılan birim hacim ağırlık deneyinde, ortalama birim hacim ağırlık 2.2 gr/cm³ olarak bulunmuş olup ortalama özgül ağırlık ise 2.6 gr/cm³ olarak belirlenmiştir. T.S.2513'e göre traverten dışında yapı ve kaplama taşı olarak kullanılacak doğal taşlarda özgül ağırlığın 2.55 gr/cm³ 'ün üzerinde olması istenmekte olup LİMRA bu standarda uymaktadır.

Su İçeriği-Su Emme:
Doğal taşların su etkisi ile çözülmesi, özellikle dış kaplama malzemesi olarak kullanılan taşlar için önemli bir husus olmaktadır. Doğal taşlar atmosfer şartları altında zamanla yavaşta olsa kimyasal ve fiziksel etkilerle değişmeye uğramaktadır. Çözülme şiddeti, hepsinde aynı olmayıp, taşların kimyasal bileşimi, yapısı ve su emme özelliğine göre değişmektedir. Az su emenler, binaların dış kaplamaları için ideal olmaktadır. T.S. 1910'a göre yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan doğal taşlarda atmosfer basıncı altında ağırlıkça su emme yeteneği % 7,5'den, hacimce su emme yateneği %12'den az olmalıdır. LİMRA'nın ağırlıkça su emmesi %5,1 ve atmosfer basıncı altında hacimce su emme miktarı %11,3 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular, su içeriği- su emme özellikleri itibariyle LİMRA'nın T.S. 1910!a uygunluğunu göstermektedir.

Isı Yalıtımı:
Diğer bilinen mermerlerden üç kat daha ısı yalıtımı sağlamaktadır. Isı geçirgenlik katsayısı , Burdur bej ve salome'ye nazaran üç kat daha düşüktür 0.8 W/m.K dir.

Fiziksel Özellikler
Metrik Sistem
Sl Sistemi
Sertlik (MOHS)
(Mohs)
3
(Mohs)
2.50
Birim Hacim Kütle(yoğunluk)
(gr/cm3)
2.2
(kg/m3)
2200
Özgül Ağırlığı

2.6

2600
Atmosfer basıncında ağırlıkça su emme
%
5.1
%
5.1
Atmosfer basıncında hacimce su emme
%
11.3
%
11.3
Görünür Porozite
%
11.3
%
11.3
Doluluk Oranı
%
86.6
%
86.6
Hakiki Porozite
%
13.4
%
13.4
Basınç Dayanımı
(kg/cm2)
200
MPa
19.6
Ultrases geçirgenlik değeri (P-Dalga hızı)
(m/s)
3900
(m/s)
3900
Don sonrası ağarlık azalması
%
0.2
%
0.2
Don sonrası basınç dayanım değişimi
%
24
%
24
Don sonrası basınç dayanımı
(kg/cm2)
152
(MPa)
31.8
Don sonrası ultrases geçirgenlik değeri
(m/s)
3300
(m/s)
3300
Don sonrası ultrases geçirgenlik azalması
%
15.4
%
15.4
Eğilmede çekme dayanımı
(kg/cm2)
52
(MPa)
6
Yüzey sertlik indisi

33

33
Cila alma özelliği

iyi

iyi
Kimyasal Özellikler

Al2O3
0.272
CaO
54.236
Fe2O3
0.110
MgO
0.648
SiO2
0.127
SM
0.577
ALM
2.480
LOl(K.k)
41.925
TOPLAM
97.33
Ölçülemeyan %
2.67

Görünür Porozite:
LİMRA görünür porozite oranı %11.3 ve doluluk oranı %86.7 olarak belirlenmiştir. T.S. 1910'a göre traverten dışında kalan kaplama taşı olarak kullanılacak doğal taşlarda görünür gözeneklilik(porozite) oranı % 12'nin altında olması gerekmektedir.
Dona Karşı Dayanım:
İnşaat sektöründe, dış kaplama malzemesiolarak kullanılacak doğal taşlarda dona karşı dayanım aranan bir husustur. T.S. 1910'a göre kaplama olarak kullanılacaklarda don sonu basınç dayanımında meydana gelen azalma %5 ve don sonu kütle kaybı %1'den küçük olamalıdır. T.S. 699'a uygun olarak yapılan deneylerde, LİMRA'nın don sonrası kütle azalması %0,2 basınç dayanımındaki düşüş binde 0,28 olarak belirlenmiştir. Don sonrası kütle ve basınç dayanım değişim değerleri göz önünde bulundurulduğunda, LİMRA kütle azalması yönüyle T.S. 1910'a uygundur.